Aanpassing keepertraining 05/02

Aangepaste keepertraining ten gevolge van bezetting terrein

Maandag 05/02

=> Alle keeper trainingen van onderbouw / middenbouw verschuiven naar Tesseskouter
=> Uren blijven identiek !