Enquete EMO jeugdwerking 2017-2018

Als club hechten wij veel belang aan de tevredenheid van onze leden. Mogen wij u daarom vragen deze onderstaande enquête in te vullen. Zo kunnen wij onze werking als sportclub verbeteren. U krijgt telkens een stelling voorgeschoteld waarover we uw mening willen weten.

U kan een score geven van “niet akkoord” = 1 tot “helemaal akkoord” = 5, of ergens daartussen. Onder de score die u aan de stelling toekent, vindt u telkens een paar lijntjes waarop u uw mening verder kan toelichten.

De enquête werd opgedeeld in 4 onderdelen:

Communicatie: hier gaat het over duidelijkheid in communicatie tussen leden, trainers en sportclub.
Infrastructuur: de accommodatie waarover de sportclub beschikt, zowel wat betreft sanitair als velden, materiaal, …
Trainingen: uw bevindingen over de trainingen zelf, de trainer, …
De sfeer binnen de club: wat vindt u van de sfeer binnen onze sportclub, zijn er zaken die kunnen verbeteren, …

Bedankt voor uw tijd – uw mening is belangrijk voor ons !