Foot Pass Project 2016

Beste ouders,

Groot nieuws: wij hebben onze club voor een derde maal ingeschreven voor het Foot Pass project.

Het Foot Pass project voert kwaliteitsdoorlichtingen uit, naar de kwaliteit van zowel de sportieve als extrasportieve werking van onze jeugdopleiding. Deze doorlichting zal de + en – punten van onze club aan het licht brengen. Door de adviezen op maat op te volgen kan Foot Pass ons een label toekennen. Het label is een erkenning voor de goede jeugdopleiding van de club. Bij vorige doorlichting hebben we één ster gekregen. Dit is de maximumscore die je als gewestelijke ploeg kan toegekend krijgen.

 

Wij nemen deel aan Foot Pass omdat:

  • Onze club de kaart van de jeugd wil trekken.
  • Onze club een kwaliteitsvolle jeugdopleiding wil aanbieden aan jullie zoon of dochter.
  • Onze club de ambitie heeft om een vooraanstaande club in de regio te worden inzake jeugdopleiding.
  • Onze club samen met het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvol aanbod inzake sportbeoefening in onze gemeente.
  • Onze club engageert zich om volop aan de slag te gaan met de actiepunten die door Foot Pass zullen worden geformuleerd, om zodoende onze jeugdopleiding duidelijk te verbeteren.
  • Onze club hopelijk het provinciaal label behaald zodat we de mogelijkheid hebben om iedere speler op zijn niveau te laten groeien.

 

Sportieve groeten,
Het jeugdbestuur