Ouderraad

 

 

Visie en Missie van de EMO-ouderraad

Visie en missie?

Het belangrijkste doel van de EMO-ouderraad is een bijdrage te leveren aan een plezierig en succesvol voetbalbeleven van de jeugdspelers van EMO. De ouderraad is er van overtuigd dat ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel uitmaakt in de motivatie en inzet van spelers en kan daarmee een stempel drukken op de beleving bij de club EMO.

Een goede communicatie en samenwerking met het bestuur en de trainers enerzijds en de ouders anderzijds is daarvoor essentieel. De ouderraad is daarmee een extra partner binnen de cluborganisatie. De ouderraad wil de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie verder ontwikkelen en versterken..

Ouders maken actief deel uit van de club. Dit alles in een setting van positiviteit en wederzijds vertrouwen.

De ouderraad vormt in eerste instantie de brug tussen de ouders en het bestuur van de club. Enerzijds is zij de spreekbuis vanuit de ouders richting bestuur/trainers. De ouderraad  creëert ruimte voor een ieder om ideeën en suggesties aan te dragen. Anderzijds is zij een aanspreekpunt voor het bestuur richting ouders. Aanvullend zal de ouderraad een partner zijn bij de organisatie van activiteiten ten voordele van de jeugdwerking van de club.

Hoe werkt de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit  10-tal actieve ouders die regelmatig (+/- 4 keer per jaar)  samenkomen. Het bestuur van de club vaardigt telkens iemand af om deze vergaderingen bij te wonen. Op deze manier wordt de informatiedoorstroming gegarandeerd.

De bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het is ook mogelijk voor ouders om agendapunten aan te dragen. De verslagen van deze bijeenkomsten kunnen door iedereen binnen de club opgevraagd worden.

Wat doet de ouderraad?

– informatiedoorstroming van ouders richting bestuur/club en omgekeerd

– aanspreekpunt bij eventuele problemen

– ondersteuning van activiteiten van de club. Dit kan door zelf actief mee te helpen, maar ook door ouders uit de eigen U-leeftijdscategorie te motiveren.

– klankbord voor het bestuur van de club

Wie zit er in de ouderraad?

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. De ouderraad bestaat uit ouders die zich hebben opgegeven als contactouder  voor de leeftijdcategorie U van zijn/haar kind. Alle ouder(s) van de jeugdspelers van EMO zijn automatisch lid van de oudervereniging. We streven ernaar om van alle leeftijdsniveaus vertegenwoordigd te zien in de ouderraad.

Kernleden:

  • Werner Vanderstappen U12
  • Marijke De Vis U10
  • David Hofmans U10 en U12
  • Davy Van Nieuwenhove U11
  • Debbie D’Haese U12
  • Erik De Brandt U8
  • Ellen Verheyen U8

Communicatie:

Voor de ouderraad is een open communicatie erg belangrijk.

Heeft u vragen, tips, opmerkingen of problemen, mail dan gerust naar wernervds@hotmail.be of neem contact op met een van de kernleden.

Doe mee!

Zet je schouders mee onder de ouderraad van EMO en bouw mee aan een de club met een hart voor haar jeugd!