Verboden het kunstgras te betreden

Beste spelers, beste ouders,

De gemeente Opwijk heeft een zware inspanning geleverd door de voetbalclubs in Opwijk een fantastische trainingsfaciliteit ter beschikking te stellen. Wij vinden het dan ook fantastisch dat onze teams de synthetische terreinen aan de Molenkouter & Tesseskouter kunnen gebruiken. Deze terreinen hebben veel geld gekost en moet goed onderhouden worden om vele jaren mee te kunnen.

Er staat een groot hekken rond het terrein en je mag er niet op zonder toelating van de gemeente.
Maar het enthousiasme is zo groot dat de verleiding bestaat om er toch op te gaan sjotten zonder toelating.
Wie dat doet, brengt de garantie van de aannemer, die het terrein heeft aangelegd, ernstig in gevaar.

Onze club wil dan ook duidelijk stellen dat geen van haar leden op het terrein mag zonder toelating en wil daarin de gemeente volop steunen. Een speler van onze club die betrapt wordt op het kunstgrasveld, zonder dat hij of zij daar toelating voor heeft wordt voor zal door de club gesanctioneerd worden!

Wij rekenen op het begrip en de medewerking van iedereen.

Het bestuur