Charter: de 11 na te streven EMO-kes

1. Een beleefd EMO-ken

Elke speler groet zijn/haar trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek op de club
met een high-five (onderbouw) of een stevige handdruk (middenbouw-bovenbouw). We spreken onze trainer en afgevaardigde aan met zijn voornaam.

2. Een aanwezig EMO-ken

Elke speler/speelster is zoveel mogelijk aanwezig op de trainingen en de wedstrijden. Voetbal is een teamsport en de medespelers en trainer rekenen op jou. Elke afwezigheid voor een training of een wedstrijd wordt vooraf gemeld, ten laatste ‘s middags voor de training en de dag voor de wedstrijd. In geval van ziekte wordt tevens de (geschatte) duur van de afwezigheid gemeld. Een trainer kan altijd beslissen om een speler/speelster die aangekondigd afwezig was op de training niet te selecteren voor een wedstrijd (bv wanneer de speler/speelster te vaak afbelt, of de laatste training voor de wedstrijd afwezig was). Wie zonder verwittiging afwezig is op training speelt niet in de daaropvolgende wedstrijd!


3. Een stipt EMO-ken

Een speler/speelster die zonder aanvaardbare reden te laat komt op training kan onderworpen worden aan een individueel trainingsprogramma of zelfs deelname aan een training geweigerd worden.

4. Een proper EMO-ken

Elke speler/speelster is verplicht om na elke wedstrijd een douche te nemen (vanaf U7).
Tijdens het douchen draagt elke speler badslippers. Geen enkele speler/speelster/trainer/ouder kuist schoenen of wast kleren onder de douche.
De schoenen moeten proper gemaakt worden met de daartoe voorziene borstels, voor ermee de kleedkamers binnen te gaan.
De spelers/speelster bewaren orde in de kleedkamer. Ze spelen er niet en werpen alle afval in de vuilnisbak.
Zowel voor als na de training/wedstrijd blijft een speler/speelster niet langer dan noodzakelijk in de kleedkamer.
Als een speler/speelster opzettelijk de kleedkamer vuil maakt, zal hij/zij gesanctioneerd worden.


5. Een leergierig EMO-ken

De spelers/speelsters tonen optimale inzet, motivatie en concentratie tijdens de
trainingen. Spelers/speelsters die op welke manier ook de training storen kunnen gesanctioneerd worden. Zij beletten anderen om zich optimaal in hun sport uit te leven en zich te amuseren. Wie extra gemotiveerd is, kan zelfs dagelijks thuis oefenen. Op die manier kan hij/zij nog beter worden.


6. Een altijd in orde EMO-ken
Kledij:
– alle spelers/speelsters dragen hun clubtrainingsvest voor en na de wedstrijd.
– alle spelers/speelsters dragen op de eerste trainingsdag van de week bij droog weer altijd kledij van de club (trainingsweater en t-shirt). Wie zich niet aan de regels houdt kan onderworpen worden aan een individueel trainingsprogramma of zelfs deelname aan een training geweigerd worden.
Bal :elke speler/speelster heeft een bal gekregen. Die moet de speler/speelster opgeblazen meebrengen naar elke training. Indien een
speler/speelster geen bal mee heeft op de training kan men onderworpen worden aan een individueel trainingsschema of zelfs deelname aan een
training geweigerd worden.

Elke speler/speelster controleert, alvorens naar het trainingsveld te gaan (langs de afgesproken weg), of kledij en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken.
De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden; d.w.z. van 1 november tot 31 maart zijn lange mouwen en een lange broek verplicht (alleen bij uitzonderlijk hoge temperaturen in de periode kan de trainer beslissen dat het anders kan).

7. Een fair-play EMO-ken 

Spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van de club. Zij brengen de naam van
de club niet in diskrediet door onbehoorlijk en onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan een sanctie worden opgelegd; kan een speler zelfs geschorst
worden door de club. Elke speler/speelster schudt op het einde van de wedstrijd de hand van de scheidsrechter en elke tegenstander, ook na een verloren wedstrijd en een wedstrijd waarin je vindt dat de scheidsrechter zich vergist heeft. Laat je niet leiden door opmerkingen van supporters, maar volg de richtlijnen van je trainer. Hij geeft je taken en zal je begeleiden om ze zo goed mogelijk uit te voeren. Niemand vindt het leuk om vervangen te worden. Je trainer neemt hierin de beslissing. Plaats je naast de trainer en blijf in beweging met je soccerpal (onderbouw en middenbouw) of neem plaats op de bank (bovenbouw) en moedig je ploeg verder aan. Je wint of verliest immers als ploeg!

8. Een ploeg EMO-ken

Elke speler/speelster moedigt zijn/haar medespelers aan en begrijpt dat hij/zij niet in
zijn/haar eentje een wedstrijd kan winnen. Hij/zij heeft er begrip voor dat iedereen weleens een fout maakt. Geen enkele speler/speelster pest een medespeler, maar probeert een ploegspeler te zijn die steeds helpt waar nodig.

9. Een winnaars EMO-ken

Elke speler/speelster doet altijd (zowel op training als tijdens de wedstrijd) zijn/haar uiterste best en geeft niet snel op.

10. Een gehoorzaam EMO-ken

Spelers/speelsters wachten voor elke training/wedstrijd op de afgesproken plaats op hun trainer. Spelers mogen alleen het veld opgaan als ze toestemming hebben van hun trainer. Als een speler/speelster zich daar niet aan houdt kan hij/zij onderworpen worden aan een individueel trainingsschema of zelfs deelname aan een training geweigerd worden.

11. Een gezond EMO-ken

Elke speler/speelster probeert ook buiten de club zich te verzorgen. Hij/zij probeert zo
weinig mogelijk soft-drinks te drinken en te vervangen door water; probeert elke dag 2 stukken fruit te eten en vergeet ’s morgens niet te ontbijten. Een speler/speelster die voldoende slaapt is een fittere speller. Bewegen is beter voor de conditie dan voor TV hangen of computer spelletjes te spelen.