Kledij en lidgeld Seizoen 2024-2025

Het huidig voetbalseizoen loopt stilaan op zijn einde en dat is tevens het sein om te starten met de voorbereidingen van het volgende voetbalseizoen. 

Onze ploegen deden het opnieuw uitstekend en zorgden voor mooie en spannende wedstrijden en veel voetbalbeleving. 

Vrijwilligers, trainers en medewerkers werken hard aan de uitbouw van EMO.  Ze staan met een sterk team van jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren en bestuursleden paraat om er weer een mooi seizoen van te maken. 

Lidgelden seizoen 2024-2025

Hieronder vinden jullie de lidgelden per geleding voor seizoen 2024-2025:

 • G-kids                                                                         50€
 • U5                                                                             265€
 • Onderbouw: U6-U9                                                   380€
 • Middenbouw: U10-U13                                             390€
 • Bovenbouw: U15-U21                                               390€
 • EMO NXT en dames                                                 390€
 • Heren A                                                                     500€

 In het lidgeld is inbegrepen:

 • aansluiting KBVB
 • verzekering KBVB (FDF)
 • een kledijpakket
 • een trainingsbal
 • 2 abonnementen die gratis toegang verschaffen tot alle thuiswedstrijden van EMO voor zowel jeugd-, dames- en herenwedstrijden.
 • 2x een voucher twv 20 euro elk voor onze eetfestijnen
 • één consumptie per thuismatch via de clubkaart

Na betaling van het lidgeld worden de clubkaarten van de jeugdspelers per halfjaar opgeladen met een bedrag evenredig aan het aantal thuismatchen van die periode. 

Je kan volgende kortingen of tegemoetkomingen krijgen voor het lidgeld:

 • Voor meerdere aansluitingen per gezin betaalt de oudste speler de normale prijs en krijgt elk bijkomend gezinslid oplopend 60€ korting op het lidgeld. Dus 60 euro korting voor tweede gezinslid (broer/zus), 120 euro korting voor derde gezinslid (broer/zus). Met 2×10€ aan vouchers eetfestijn voor 2de lid, geen vanaf derde lid.
 • Veel mutualiteiten geven tegemoetkomingen op het lidgeld bij een club van een erkende Vlaamse sportfederatie (in ons geval Voetbalfederatie Vlaanderen).  Onze penningmeester bezorgt je na betaling van het lidgeld het document via Twizzit.

Via Twizzit ontvangen jullie begin mei de factuur voor betaling van het lidgeld.   Bij betaling voor 31/5/2024 zit er een extra item in het kledijpakket.  Het lidgeld dient betaald te worden op rekening BE16 9731 7147 0974 met vermelding van naam en categorie. Voor vragen hierover kan U steeds contact opnemen met onze penningmeester op  h.hermans@telenet.be.

Kledijpakket seizoen 2024-2025

Bestellingen. Ieder lid ontvangt samen met de factuur een link om het kledijpakket te bestellen.  Leden die na 31/05/2024 betalen, ontvangen na de verdeeldag een code waarmee ze zelf via de webshop van Patrick (link via website EMO) hun kledijpakket moeten bestellen.  Die kledij wordt dan door Patrick aan huis geleverd mits een transportkost van 6,95€Opgelet:  kledij die via de link besteld is, maar waarvoor geen lidgeld ontvangen is voor 31/05/2024, vervalt automatisch en zal opnieuw via een code door het lid moeten besteld worden.

Leden die voor 31/05/2024 hun lidgeld betaald hebben en hun kledij besteld hebben, zullen hun pakket voor de start van het seizoen kunnen afhalen op de club tijdens een verdeeldag.  Datum zal nog later gecommuniceerd worden.

Bij vagen hierover kan je steeds contact opnemen met Hilde Hermans (h.hermans@telenet.be) of David Hofmans (davidhofmans@hotmail.com).

We wensen iedereen opnieuw een geweldig seizoen gekruid met veel voetbalvreugde!

 Bestuur EMO