EMO zoekt

Gedreven trainers die zich in het EMO verhaal kunnen vinden

Ouders die een activiteit willen ondersteunen (eetfestijnen, kantine, events, …)

Mensen die willen toetreden tot het dagelijks bestuur (1 vergadering per maand)

Interesse : bel of mail onze voorzitter Mark Vandeperre 

GSM 0478672591  Mail : voorzitter@eendrachtmazenzeleopwijk.be