Huur accomodatie Tesseskouter

  • Nieuwbouw accommodatie campus Tesseskouter
  • Verhuurprijs : 300€ bij gebruik eigen drank of  250€ bij gebruik drank kantine
  • 250 zitplaatsen
  • Beperkte keuken beschikbaar
  • Activiteiten tot ten laatste 24u00
  • Geen geluidsoverlast  – verboden om versterkte muziek te gebruiken
  • Organisatie van fuiven / TD’s / eetfestijnen zijn niet toegelaten
  • Verboden om voetbalvelden te gebruiken zonder voorgaande reservatie

Prive personen of verenigingen zijn in de mogelijkheid om onze accommodatie @ campus Tesseskouter te huren indien beschikbaar.

0) Reglement : link

1) Voor reservatie mailen naar h.hermans@telenet.be

Bij de aanvraag moeten volgende zaken meegedeeld worden:

– Duur van de activiteit (aanvang + einde) – Aard van de activiteit

– Naam en gsm-nummer van verantwoordelijke tijdens activiteit

– Keuze van opkuis

– Gebruik van dranken

2) Na controle beschikbaarheid krijgen jullie bevestiging van jullie reservatie

3) Onze dienst boekhouding bezorgt jullie de betalingsmodaliteiten

4) Huurder kan gebruik maken van accommodatie