Lidgeld kansarmen

Onze club wenst ook als club met het hart voor de jeugd actief mee te werken aan de ondersteuning voor spelers uit kansarme of minderbedeelde gezinnen.

Wij hebben dit dan ook als actiepunt opgenomen in ons Jeugdbeleidsplan en dit onder het hoofdstuk 11 zijnde Sociaal-maatschappelijke initiatieven. Heeft u problemen met de betaling van het lidgeld, neem dan contact op met onze ombudsdienst en er wordt voor een oplossing gezocht in onderling overleg tussen ouders en jeugdverantwoordelijken. Het is uiteraard zeer belangrijk dat uw kind verzekerd is bij gebeurlijke ongevallen én dat kan alleen als we in regel zijn met meerdere administratieve regels.

De jeugdverantwoordelijken zullen U dan na overleg met het bestuur een oplossing aanreiken die vooralle partijen gunstig is. U mag er op rekenen dat uw vraag volledig vertrouwelijk is en alles in volle discretie zal afgehandeld worden.

Ombudsdienst: