Wat te doen bij sportongeval?


 

 • Download het formulier “aangifte van ongeval” : download 
 • Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst van een ziekenhuis. Laat de kant van het formulier “ Medisch getuigschrift” invullen door de arts.
 • •Indien kiné nodig is laat de arts het aantal behandelingen invullen.
  Let op: De verzekeringen van de KBVB betalen enkel het aantal aangevraagde kinébehandelingen terug.
 • • Vul zelf de kant “aangifte van ongeval” in met alle nodige gegevens (naam ziekenfonds, aansluitingsnummer, …) + KLEVER MUTUALITEIT
 • Dien de aangifte in binnen de 10 dagen na datum van het ongeval bij onze GC  of uw trainer.

 

Bij volledige genezing:

 

 • Een bewijs van genezing voorleggen aan de jeugdcoördinator of TVJO. Zonder bewijs van herstel kan men niet trainen noch spelen.
 • Laat een controleonderzoek doen bij uw dokter.
 • Dien alle onkosten in bij uw mutualiteit (erelonen, hospitalisatie, kiné…)
 •  Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw mutualiteit.

Het bedrag (enkel het geconventioneerde gedeelde) dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit is gedekt door de verzekering van de KBVB (verminderd met een franchise).

Breng alle documenten zo snel mogelijk binnen bij onze GC  of uw trainer.

 • Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit;
 •  Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen kastickets !)
 • Factuur van hospitalisatie (originele factuur, geen kopie)
 • Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen
 • Neem steeds kopies voor uw eigen dossier!


Let op:

 • Bij hospitalisatie is de opleg voor 1- of 2- persoonskamer niet verzekerd.
 • Voor “tanden” geldt een speciale regeling.
 • Geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, worden ook niet betaald door de verzekering.Het bedrag dat door de verzekeringen wordt terugbetaald, zal na goedkeuring door de voetbalbond terugbetaald worden aan de ouders.
 • Een bewijs van genezing voorleggen aan de jeugdcoördinator of TVJO. Zonder bewijs van herstel kan men niet trainen noch spelen.

 

Contactgegevens
Gerechtelijk correspondent
gc@eendrachtmazenzeleopwijk.be