Ongewenst gedrag en pesten

Onze club is zeer begaan met het welzijn van al zijn spelers.

Stel je ongewenst gedrag, pesterijen, onregelmatigheden vast, aarzel niet en contacteer ons:

  • Filip De Witte
  • Dinia Vermeir

ombudsdienst@eendrachtmazenzeleopwijk.be 
Wij garanderen U dat uw melding volledig vertrouwelijk zal behandeld worden.

Samen willen we werken aan een mooie toekomst voor Eendracht Mazenzele Opwijk waar een plaats is voor iedereen !